Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,055,260

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng thời gian và mức năng lượng siêu âm đến hiệu quả chiết isoflavone từ hạt đậu nành. Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư, Trương Thị Minh Hạnh, Bùi Xuân Vững, Nguyễn Thị Đông Phương, Lê Thị Tuyết Anh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11 (132) quyển 2. Trang: 157-161. Năm 2018. (Jan 14 2019 5:53PM)
[2]Tham luận: Processing peach-flavored yogurt enriched in isoflavones from soymilk and sweetened condensed milk. Tác giả: Tran Thi Ngoc Thu, Truong Thi Minh Hanh. Summer Program in Sensory Evaluation (SPISE2018)  . Trang: 27. Năm 2018. (Jan 14 2019 6:14PM)
[3]Bài báo: Influence of cultivation of Chlorella vulgaris on microorganism in seafood wastewater. Tác giả: Nguyen Thi Dong Phuong*, Tran Thi Ngoc Thu, Le Thi Van Anh, Nguyen Huu Phuoc Trang. Tạp chí Công nghệ Sinh học, ISSN: 1811-4989. Số: 15 (4). Trang: 771-776. Năm 2017. (Oct 29 2017 8:20PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng vi khuẩn lactobacillus plantarum trong chế biến sữa chua bổ sung cao chiết giàu isoflavone từ bã đậu nành. Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư*, Trần Ái Phúc Nguyên. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc " Hóa học với sự phát triển bền vững: Khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm thực phẩm và dược phẩm". Số: 9.2017. Trang: 190-196. Năm 2017. (Sep 21 2017 12:21PM)
[5]Bài báo: Research on conditions for isoflavones extration from okara using ultrasound in combination with conventional shaking. Tác giả: Tran Thi Ngoc Thu1, Truong Thi Minh Hanh1. Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 "Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất". Số: Kỷ yếu hội thảo ISBN: 978-604-95-0038-1. Trang: 199-207. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:37AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu các điều kiện chiết isoflavone từ bã đậu nành trong dung môi ethanol. Tác giả: Trương Thị Minh Hạnh, Trần Thị Ngọc Thư. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số: Chuyên đề "Nông nghiệp xanh". Trang: 219-224. Năm 2016. (Nov 23 2016 10:25AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng dịch chiết từ bột nghệ vàng (Curcuma longa L.) để nhuộm màu trong sản xuất gạo vàng. Tác giả: ThS. Trần Thị Ngọc Thư*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 110. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Utilization of Microalgae for Self-regulation of extracellular polymeric substance production
.
Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Chau Tuan Vo, Toan Nguyen-Sy, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Van Anh Le,Chen-Yaw Chiu, Revathy Sankaran, and Show Pau Loke
. Biochemical Engineering Journal. No: 159. Pages: 1-22. Year 2020.
(Jul 9 2020 8:10PM)
[2]Article: Auto-flocculation through cultivation of Chlorella vulgaris in seafood wastewater discharge: Influence of culture conditions on microalgae growth and nutrient removal. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen,* Thi Ngoc Thu Tran, Thi Van Anh Le, Truc Xuyen Nguyen Phan,Pau-Loke Show and Shir Reen Chia. Journal of Bioscience and Bioengineering. No: 127 (4). Pages: 492–498. Year 2019. (Jan 14 2019 6:06PM)
[3]Article: Bioflocculation formation of microalgae-bacteria in enhancing microalgae harvesting and nutrient removal from wastewater effluent. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Van Anh Le, Pau Loke Show, Thanh Thuy Nguyen, Minh Hien Tran, Thi Ngoc Thu Tran, Sze Ying Lee. Journal of Bioresource Technology. No: 272. Pages: 34-39. Year 2019. (Jan 14 2019 6:09PM)
[4]Article: Tối ưu hóa điều kiện chiết isoflavones bằng quy hoạch thực nghiệm toàn phần. Authors: Thi Ngoc Thu Tran, Kit Wayne Chew, Xuan Vung Bui, Thi Dong Phuong Nguyen, Thi Tuyet Anh Le, Thi Minh Hanh Truong, Pau L. Show.. Journal of Food Processing and Preservation, Online ISSN:1745-4549. No: Vol 43(9). Pages: 1-10. Year 2019. (Jul 9 2019 4:26PM)
[5]Article: Khảo sát mối quan hệ giữa sự phát triển của vi khuẩn và sản xuất lipid của vi tảo Chlorella Vulgaris nuôi trong nước thải hải sản. Authors: Thi Dong Phuong Nguyen , Duc Huy Nguyen, Jun Wei Lim, Chih-Kai Chang, Hui Yi Leong, Thi Ngoc Thu Tran, Thi Bich Hau Vu, Thi Trung Chinh Nguyen, Pau Loke Show. Energies. No: 12(12) https://doi.org/10.3390/en12122282. Pages: 1-10. Year 2019. (Jul 10 2019 4:42PM)
[6]Presentations: Optimization for extrating isoflavones from soybean by stirring method using ethanol. Authors: Truong Thi Minh Hanh, Tran Thi Ngoc Thu. The 16th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-16). Pages: 153. Year 2017. (Jan 14 2019 5:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn