Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,048

 Tính toán lưới và ứng dụng cho sàn giao dịch chứng khoán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Lê Văn Sơn
Nơi đăng: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT và truyền thông, chủ đề: "Các công nghệ tính toán hiện đại"; Số: Hội thảo quốc gia lần thứ 13;Từ->đến trang: 79-81;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, tính toán lưới dưới sự phát triển như là phương tiện hiệu quả với mức chi phí thấp. Tính toán lưới (Grid computing) giải quyết những bài toán lớn và được dự đoán sẽ là kiến trúc tính toán của tương lai. Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu các khả năng ứng dụng của tính toán lưới và phân tích các hoạt động của sàn giao dịch chứng khoán, từ đó đề xuất giải pháp ứng dụng tính toán lưới cho các sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn