Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,577

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T2015-04-60. Năm: 2015. (May 24 2015 12:09AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Phúc Nguyên. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành. Mã số: Đ2013-04-33 BS. Năm: 2014. (Jul 7 2015 7:58AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phục vụ bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T2013-04-3. Năm: 2013. (Apr 3 2014 2:18PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Thành viên: Ths. Phạm Văn Sơn KS. Đặng Trung Thành. Mã số: B2009-ĐN04-38. Năm: 2010. (Dec 31 2010 2:09PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chức. Thành viên: Nguyễn Thành Thủy, Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú.. Mã số: B2006-ĐN04-14. Năm: 2008. (May 18 2011 9:03PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sinh viên.. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: T03-14-46. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:09PM)
[7] Đề tài ươm tạo công nghệ: Giải pháp ví điện tử cho thanh toán trực tuyến trong giao dịch thương mại điện tử. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Thủy. Mã số: KSD2001-5. Năm: 2001. (Jan 26 2011 11:42AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn