Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,208

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2008 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. - Học viện Quốc tế NIIT
[2]Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng. - Học viện Quốc tế NIIT
[3]Mạng và truyền thông
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
[4]Cơ sở lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 Đại học  Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng
[5]Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2003 Đại học  - Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Đà Nẵng - Đại học FPT Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn