Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,406,321

  Hướng dẫn sinh viên NCKH:
+ Năm 2019: đạt giải Nhất giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Giải Khuyến Khích giải thưởng SV NCKH cấp Bộ.

+ Năm 2018: đạt giải Nhất giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Giải Nhì "Giải thưởng Sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng năm 2018".

+ Năm 2012: đạt giải Nhì giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN.

+ Năm 2009: đạt giải Nhất giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN. Giải Khuyến Khích "Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam BKTECH 2009".

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn