Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,859

  Hướng dẫn sinh viên NCKH:
+ Năm 2019
- Bằng Khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Đạt Giải Nhất "Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréke lần thứ 21 năm 2019", QĐ Số 384/QĐ-BKHCN - Số sổ vàng: 10 
- Giải Nhất giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka 2019 (lĩnh vực kinh tế);
- Giải Khuyến khích giải thưởng SV NCKH cấp Bộ;
- Giải Ba cấp Thành phố, giải thưởng Sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng. (đề tài kinh tế duy nhất có giải);
- Giải Nhất cấp Trường, giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. 

+ Năm 2018: 
- Top 20 vòng Chung kết, giải thưởng Sinh viên NCKH - Euréka 2018 (lĩnh vực CNTT);
- Giải Nhì giải thưởng Sinh viên NCKH thành phố Đà Nẵng;
- Giải Nhất giải thưởng SV NCKH Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN.

+ Năm 2012: 
- Giải Nhì giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN.

+ Năm 2009: 
- Giải Nhất giải thưởng SV NCKH cấp ĐHĐN. 
- Giải Khuyến Khích "Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam BKTECH 2009".


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn