Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,969

 Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài chính trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chức; Thành viên:  Nguyễn Thành Thủy, Phan Đình Vấn, Văn Thị Thanh Tú.
Số: B2006-ĐN04-14 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn