Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,395

 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ nâng cao năng lực phục vụ bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thành Thủy; Thành viên:  
Số: T2013-04-3 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong ngành giáo dục và đào tạo sẽ tạo ra một bước chuyển quan trọng, trong quá trình đổi mới công tác quản lý giáo dục nói chung và trong hoạt động quản lý thư viện nói riêng. Trong đó, CNTT được xem như một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực trong các hoạt động nghiệp vụ tại thư viện Trường học.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng trong những năm qua đã không ngừng đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Trong đó thư viện Nhà Trường được đầu tư rất khang trang và hiện đại, có khả năng đáp được nhu cầu học tập của đông đảo, cán bộ, giáo viên, sinh viên và học viên cao học tại Trường.

Tuy nhiên, với nhu cầu khai thác tài nguyên không ngừng tăng lên của bạn đọc, thực tế đã dần xuất hiện tình trạng quá tải ở khâu tiếp nhận và giải quyết nhu cầu khai thác, mượn và trả tài liệu của bạn đọc; bên cạnh đó Thư viện cần có một kênh trên mạng Internet để có thể cung cấp các thông tin liên qua đến các hoạt động nghiệp vụ tại thư viện.
Như vậy, cần xây dựng một hệ thống thông tin nhằm đáp ứng và không ngừng nâng cao năng lực phục vụ các đối tượng bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn