Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,661,979

 Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tổ chức thi và đánh giá kết quả học tập.
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Thủy; Thành viên:  
Số: T2015-04-60 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:
Tin học hóa hoạt động tổ chức đánh giá kết quả học tập của người học bằng hình thức thi tự luận và thi trắc nghiệm khách quan trên giấy (truyền thống) và trên máy tính, bao gồm: 
- Xây dựng ngân hàng đề thi
- Phát hành đề thi
- Tổ chức thi
- Chấm điểm
- Lưu trữ kết quả thi
- Lưu trữ bài thi
- Công bố kết quả
- Thống kê kết quả
- Hỗ trợ kiểm soát và đánh giá đề thi

PHẠM VI NGHIÊN CỨU:

- Khảo sát các quy trình: tổ chức ra đề thi, cấp phát đề thi, tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả thi của hai hình thức thi tự luận và thi trắc nghiệm khách quan;
- Nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật sinh câu hỏi, nhằm thỏa mãn các tiêu chi của đề thi, như: độ khó, số câu, phân bổ câu hỏi, …; đồng thời đánh giá chất lượng đề thi, xếp loại khó của câu hỏi sau mỗi kỳ thi;
- Xây dựng hệ phần mềm hỗ trợ tổ chức: ngân hàng câu hỏi, cấp phát đề thi (tự luận và trắc nghiệm), tổ chức thi trên hệ thống mạng máy tính, chấm thi, công bố kết quả thi, đánh giá và phân loại đề thi, … 
ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG:
- Khoa Thống kê Tin học, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN;
- Phòng Khảo thí & ĐBCL, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN;
- Tất cả các đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài Nhà trường có nhu cầu sử dụng sản phẩm phần mềm.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn