Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,531

 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sinh viên.
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Thủy
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: T03-14-46 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ và điểm thi sinh viên trên môi trường mạng LAN và Intranet.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn