Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,300

 Xây dựng hệ thống mô phỏng hỗ trợ cho việc giảng dạy và nghiên cứu thị trường chứng khoán.
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Thủy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Ths. Phạm Văn Sơn
KS. Đặng Trung Thành
Số: B2009-ĐN04-38 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Xây dựng một sàn GDCK ảo tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng nhằm phục vụ công tác giảng dạy và tạo sân chơi lành mạnh, đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và xâu rộng về TTCK, gắn giữa học với hành, … Cũng không nằm ngoài mục đích là cung cấp cho thị trường lao động một nguồn nhân lực có kiến thức và kỹ năng thực tiễn về TTCK, đáp ứng được nhu cầu cấp bách hiện nay.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn