Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,950

 Giải pháp ví điện tử cho thanh toán trực tuyến trong giao dịch thương mại điện tử
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thành Thủy; Thành viên:  
Số: KSD2001-5 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài ươm tạo công nghệ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Xây dựng giải pháp kỹ thuật và triển khai thực nghiệm mô hình ví điện tử cho thanh toán trực tuyến trong các giao dịch thương mại điện tử.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn