Hồ Hữu Tiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,337,967

 
Mục này được 9073 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hữu Tiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  21/12/1960
Nơi sinh: An Nhơn, Bình Định
Quê quán An Nhơn, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 201; Chuyên ngành: Tài chính- ngân hàng; Tại: Học viện Tài chính
Dạy CN: Tài chính, Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: Tài chính, Ngân hàng.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, Pháp A, Nga A
Địa chỉ liên hệ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3847001; Mobile: 0905292989
Email: tien.hh@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
-1983 -1985 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng dạy
-1985 -1988 Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng Giảng dạy
-1988– 2/1995 Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng dạy, Phó CN Khoa, CN Khoa Kinh
tế nghiệp vụ
-1995 - 1999 Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Trợ lý Hiệu trưởng về NCKH
-1999– 12/2014 Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Phó CN Khoa Tài chính –
Thống kê, Phó CN Khoa Tài chính – Ngân hàng
-12/2014- nay Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng Giảng dạy, Trưởng BM Ngân hàng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 104. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 7 2016 5:04PM)(Apr 7 2016 5:06PM)(Apr 7 2016 5:01PM)
[1]Giáo trình Thanh toán quốc tế Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung, TS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2011.
[2]Giáo trình Tài chính - Tiền tệ Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến, PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Th.S. Võ Văn Vang, Th.S. Trịnh Thị Trinh. Nơi XB: NXB Tài chính. Năm 2011.
[3]Giáo trình Toán Tài chính Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Th.S. Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm 2008.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tài chính quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[2]Phân tích tín dụng và cho vay
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học, Cao học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[3]Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1991 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[4]Toán Tài chính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1990 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[5]Quản trị ngân hàng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
[6]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn