Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Triterpenoid saponins from the roots of Rosa rugosa Thunb. as rat intestinal sucrase inhibitors.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thao NP, Luyen BT, Jo SH, Hung TM, Cuong NX, Nam NH, Kwon YI, Minh CV, Kim YH.
Nơi đăng: Archives of Pharmacal Research
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 37(10);Từ->đến trang: 1280-1285;Năm: 2014
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn