Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,955

[1] Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu tách chiết các hoạt chất có khả năng chống ung thư từ cây Tô mộc, Caesalpinia sappan” Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014.. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Hùng. Mã số: 106.05-2011.52. Năm: 2014. (Dec 30 2015 4:41PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: “Hoạt tính ức chế enzyme ChEs từ Thạch tùng.”; Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014; Vietnam.. Chủ nhiệm: Trần Công Luận. Mã số: 104.99-2011.19. Năm: 2014. (Dec 30 2015 4:39PM)
[3] Đề tài Khác: “Nghiên cứu hoạt tính chống ung thư từ Linh Chi Hàn Quốc Ganoderma lucidum”; National Research Foundation of Korea funded by the Korean government, Daegu Catholic University, Korea. . Chủ nhiệm: Byung Sun Min. Thành viên: . Mã số: NRF-2009-0084675. Năm: 2009. (Dec 30 2015 4:37PM)
[4] Đề tài Khác: “Nghiên cứu ứng dụng các hoạt tính sinh học từ các Dược liệu cổ truyền Hàn Quốc”; Korea Food and Drug Administration (2005-2006); Seoul National University, Korea. Chủ nhiệm: Sang Kook Lee. Mã số: KFDA (2005-2006). Năm: 2006. (Dec 30 2015 4:32PM)
[5] Đề tài Khác: “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme cholinesterase và ứng dụng trong điều trị bệnh Alzheimer từ hoạt chất trong cây Ngũ Vị tử Schisandra chinensis”; Chungnam National University, Korea . Chủ nhiệm: KiHwan Bae. Mã số: KFDA (2003-2005). Năm: 2005. (Dec 30 2015 4:30PM)
[6] Đề tài Khác: “Tác dụng phòng chống oxi hóa của hợp chất caffeoyl quinic acid từ rễ cây Tục đoạn Dipsacus asper Wall”; Rural Development Administration, Republic of Korea; (2003-2005); Chungnam National University. Chủ nhiệm: KiHwan Bae. Mã số: BioGreen 21 Program. Năm: 2005. (Dec 30 2015 4:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn