Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,201

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực vật dùng làm thuốc - Dược liệu học - Hóa thực vật - Hóa học các hợp chất tự nhiên dùng làm thuốc - Nghiên cứu cấu trúc hóa học theo phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân NMR
Ngành: Dược học
 2011 Sinh viên Đại học, sau đại học  Đại học
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn