Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,111,938

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu tách chiết các hợp chất tự nhiên từ Tô Mộc và ứng dụng trong điều trị ung thư

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa tp Hồ Chí Minh

 2014

 2017

[2]Nguyễn Ngọc Chương
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các thực vật họ Thạch tùng ở Lâm Đồng trong việc điều trị Alzheimer

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

 2011

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn