Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Alkaloids from Stephania rotunda roots and their cholinesterase inhibitory activity.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TM Hung, NH Dang, JC Kim, HS Jang, SW Ryoo, JH Lee, JS Choi, K Bae, BS Min.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Planta Medica
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 76(15);Từ->đến trang: 1762—1764;Năm: 2010
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn