Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Homoisoflavonoid derivatives from the roots of Ophiopogon japonicus and their in vitro anti-inflammation activity
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TM Hung, CV Thu, NT Dat, SW Ryoo, JH Lee, JC Kim, M Na, HJ Jung, K Bae, BS Min.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 20(8);Từ->đến trang: 2412—2416;Năm: 2010
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn