Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,415

 Antioxidant activities of courmarins from Korean medicinal plants and their structure-activity relationships.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PT Thuong, TM Hung, TM Ngoc, DT Ha, BS Min, JS Choi, K Bae.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Phytotherapy Research
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 24(1);Từ->đến trang: 101—106;Năm: 2010
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn