Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme cholinesterase và ứng dụng trong điều trị bệnh Alzheimer từ hoạt chất trong cây Ngũ Vị tử Schisandra chinensis”; Chungnam National University, Korea
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  KiHwan Bae
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: KFDA (2003-2005) ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Y - Dược

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn