Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Nghiên cứu ứng dụng các hoạt tính sinh học từ các Dược liệu cổ truyền Hàn Quốc”; Korea Food and Drug Administration (2005-2006); Seoul National University, Korea
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Sang Kook Lee
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: KFDA (2005-2006) ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Y - Dược

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn