Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Nghiên cứu hoạt tính chống ung thư từ Linh Chi Hàn Quốc Ganoderma lucidum”; National Research Foundation of Korea funded by the Korean government, Daegu Catholic University, Korea.
Chủ nhiệm:  Byung Sun Min; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: NRF-2009-0084675 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Y - Dược

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts


walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn