Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Nghiên cứu tách chiết các hoạt chất có khả năng chống ung thư từ cây Tô mộc, Caesalpinia sappan” Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014.
abortion stories gone wrong read
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Mạnh Hùng; Thành viên:  
Số: 106.05-2011.52 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Y - Dược

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn