Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,318

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hấp phụ và keo tụ trong xử lý ô nhiễm môi trường
Ngành: Hoá học
 2016 Sinh viên ngành Hóa, Môi trường  Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
[2]Phức chất hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Hóa học monome
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử hoá học
Ngành: Hoá học
 2005 Sinh viên ngành Sư phạm Hoá  Trường Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng
[5]Hoá học các hệ phân tán keo
Ngành: Hoá học
 2000 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, Môi trường
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Cao đẳng công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[6]Hoá Lý
Ngành: Hoá học
 1984 Sinh viên nghành hoá kĩ thuật  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[7]Cơ sở lý thuyết Hoá học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1984 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, các nghành thuộc khối kĩ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nãng.
[8]Các phương pháp phân tích Hoá lý
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá  Đại học Tổng hợp Huế Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[9]Hoá đại cuơng
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, Địa  Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[10]Hoá Vô cơ
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá  Đại học Tổng hợp Huế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn