TRẦN PHƯỚC THANH
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27487 lượt người xem
Họ và tên:  TRẦN PHƯỚC THANH
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/08/1984
Nơi sinh: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Quê quán Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí chế tạo máy; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Đại học; năm: 2015; Chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Tại: Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN
Dạy CN: Cơ khí
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa cơ khí, trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0977882010
Email: tpthanh@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng dạy tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 2009 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay.. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành, Trần Phước Thanh. Mã số: T2018-02-30. Năm: 2019. (Dec 10 2018 4:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện cnc 6 trục maxxtrun 65. Chủ nhiệm: Trần phước thanh. Thành viên: Trần Minh Thông. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016. (Mar 15 2017 9:24AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng gia công bằng biến dạng dẻo vật liệu trên máy tiện cnc. Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần phước thanh. Mã số: T2016-02-03. Năm: 2016. (Mar 15 2017 9:30AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Dec 8 2015 10:53AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống lấy, làm mát và sắp xếp CD & DVD cho nhà máy sản xuất đĩa. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: ThS. Trần Minh Sang; ThS. Trần Phước Thanh. Mã số: Đ2013-02-67. Năm: 2013. (Dec 8 2015 10:55AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục UCP 600 ứng dụng phần mềm CAD/CAM Esprit. Chủ nhiệm: Trần Đình Sơn. Thành viên: Trần Phước Thanh, Trần Minh Thông. Mã số: DD2011-02-02. Năm: 2012. (Apr 20 2016 12:07PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lập trình điều khiển cho robot 5 bậc tự do ứng dụng cho hệ thống sản xuất và cấp phôi tự động. Chủ nhiệm: KS.TRẦN PHƯỚC THANH. Mã số: T2009-02-CBT03. Năm: 2010. (Dec 8 2015 11:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Trần Phước Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128).2018. Trang: 71 -72. Năm 2018. (Oct 23 2018 9:43AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo thân dao phay ghép mảnh bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Tác giả: Trần Xuân Tùy*, Trần Minh Thông*, Trần Phước Thanh, Nguyễn Phạm Thế Nhân* . tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(94).2015. Trang: 59-63. Năm 2015. (Dec 8 2015 10:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Design of a small scale test rig for rotating machinery characterization. Authors: Pham Nguyen Quoc Huy, Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Tran Phuoc Thanh. Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications (ICERA) 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, Springer (SCOPUS). No: 63. Pages: 229-235, ISBN 978-3-030-04792-4. Year 2019. (Jun 11 2019 12:46PM)
[2]Article: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Tran Phuoc Thanh, Dang Phuoc Vinh, Vo Ngoc Vu, Le Hoai Nam, Vo Nhu Thanh and Nguyen Danh Ngoc. 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). IEEE (SCOPUS). No: DOI: 10.1109/GTSD.2018.8595671. Pages: 258-262. ISBN: 978-1-5386-5125-4. Year 2018. (Jun 11 2019 12:48PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực hành công nghệ CAD/CAM
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 Sinh viên  Khoa cơ khí, trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN
[2]Thực hành Robot công nghiệp
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 Sinh viên  Khoa cơ khí, trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN
[3]Thực hành lập trình CNC
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2010 Sinh viên  Khoa cơ khí, trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn