Lê Thị Trâm Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,646,842

 
Mục này được 5926 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Trâm Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/10/1972
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tây Thành, Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: ĐH Tổng Hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Pháp; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Pháp; Tại: ĐH Rouen, Cộng hòa Pháp
Dạy CN: Sư phạm tiếng Pháp, cử nhân tiếng Pháp
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu ứng dụng.
Ngoại ngữ: Pháp, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Pháp, Trường ĐHNN - ĐHĐN, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113695676; Mobile: 0905323009
Email: lttanh@ufl.udn.vn ; tramanhdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tiếng Pháp tại các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng từ 11/1994 đến nay
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. . Chủ nhiệm: Lê Thị Trâm Anh. Thành viên: Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý . Mã số: T04-13-11. Năm: 2005. (Jul 25 2013 3:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tìm hiểu động cơ, chiến lược và điều kiện học tập của sinh viên năm 1 khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng. Tác giả: Tác giả: Lê Thị Trâm Anh, Trần Gia Ngyên Thy, Huỳnh Thị Thanh Thuý
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. , Kỷ yếu Hội Nghị Khoa học lần thứ 1 ”Nghiên cứu khoa học trong đào tạo ngoai ngữ”, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng. Số: 1. Trang: 7-10. Năm 2004. (Jul 25 2013 4:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn