Trần Hồ Thuỷ Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,891

 
Mục này được 31770 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hồ Thuỷ Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/03/1973
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hệ điều hành
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2
Địa chỉ liên hệ: K48/23 Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.736949; Mobile: 0983 461 008
Email: thttien@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1992 đến nay); Trưởng Bộ môn Mạng và Công nghệ truyền thông (2008 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Một số gỉai pháp giúp Trường Đại học Bách Khoa triển khai hiệu qủa hệ thống điện toán đám mây. Chủ nhiệm: Trần Hồ Thủy Tiên. Thành viên: Ngô Hùng Phi,Lê Vũ Hoàng. Mã số: T2015-02-130. Năm: 2015. (Apr 22 2016 6:47AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô phỏng thuật toán lập lịch trong tính toán lưới. Tác giả: Trần Hồ Thủy Tiên. Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực-Lần thứ 4. Số: Cita2015. Trang: 82-87. Năm 2015. (Apr 22 2016 6:58AM)
[2]Tham luận: Nữ cán bộ giảng viên với công tác nghiên cứu khoa học. Tác giả: Trần Hồ Thủy Tiên. Hội nghị tổng kết phong trào "Giỏi việc trường-Đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2014 của ĐHĐN. Trang: 7-10. Năm 2015. (Apr 22 2016 7:23AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình trên Linux
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Nguyên lý Hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn