Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,043,821

 Optimization of NDT measurements for structural reliability assessment in case of spatial variability
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.V.Tran -ECND-PdL PhD student, F. Schoefs(a), E. Bastidas (a), G.Villain (b), X.Derobert (b), J. Idier (c) , (a) GeM Université de Nantes, (b) IFSTTAR Nantes, (c) IRCCYN Ecole Centrale de Nantes
Nơi đăng: International Workshop « Non Destructive Testing and Evaluation: Physics, Sensors, Materials and Information », 20-22 Novembe 2011, Nantes-France; Số: 3;Từ->đến trang: 26;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn