Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Tìm ứng viên làm NCS - Call for Ph.D CANDIDATES
Đề tài:

Ứng dụng bài toán độ tin cậy tối ưu hóa tuổi thọ công trình ngầm xét đến sự thay đổi theo không gian và thời gian các đặc trưng vật liệu. Áp dụng cho hệ thống đường ống cấp nước ở khu vực miền Trung, Việt Nam


(Reliability-Based-Design to optimize life-service of underground structural: consideration spatial and time-variability. Case study of pipe-underground water supply system in Central Vietnam)
ND:

Tiến hành các thí nghiệm hiện trường và trong phòng để xác định mô hình ăn mòn, các mô hình mô phỏng sự thay đổi theo không gian và thời gian các đặc trưng vật liệu

Xây dựng thuật toán và chương trình hiện thực hóa quá trình tối ưu 

(https://scholar.google.com.vn/citations?user=SALymagAAAAJ&hl=en)

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2020

[2]Lê Phú Lộc
Đề tài: Calibration of CBR and Resilient modulus for Soil improvement with Slags base on Response Surface method.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[3]Nguyễn Xuân Bách
Đề tài: Development of a new model Wheel Tracking Test for asphalt pavement structures

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[4]Trần Lê Hoàng Phương
Đề tài: Reliability analysis of an embankment built on soft soil reinforced with Soil Cement Columns: Case study of soft soil at Nha Trang Province.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[5]Hà Duy Linh
Đề tài: Reliability analysis of consolidation settlement of an embankment on soft soil improved by PVD

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2017

 2018

[6]Mai Tấn Nghi
Đề tài: Đề xuất kết cấu cho mặt đường BTXM có xét đến sự làm việc của nền đất yếu: áp dụng tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]FRANCESCO Privato
Đề tài: Reliability analysis of the stability of a slope reinforced with piles: application at Cua Dai, Hoi An, Vietnam

 Thạc sĩ

 University of Napoli, ITALY

 2017

 2017

[8]Nguyễn Văn Lượng
Đề tài: A study of a probabilistic model for slope reliability analysis at project flooded avoidance of Dong Nai hydroelectricity.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[9]Wafaa KASSIR
Đề tài: Etude de la Représentativité du Diagnostic de la Corrosion

 Thạc sĩ

 Ecole Central de Nantes, France

 2014

 2014

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn