Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 5  Khoa XDCĐ, Trường Đại học BKDN
[2]Xây dựng nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 4
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Khoa XDCD, Trường Đại học BKDN
[3]Khai thác - Thí nghiệm đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 2014 SV đại học năm 5  Khoa XDCD, Trường Đại học BKDN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn