Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,049,785

 Structural reliability analysis of deteriorating RC bridges considering spatial variability
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran T.V.*, Bastidas-Arteaga E.*, Schoefs F.*, Bonnet S.*, O’Connor A.J.**, and Lanata F***; (* ) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**) Trinity College Dublin, Ireland; (***) Ecole Supérieure du Bois, Nantes, France

Nơi đăng: Proceeding of 6th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Managements – IABMAS 2012, Italy; Số: ISBN: 912-0-415-44986-3;Từ->đến trang: 1451-58;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT


ABSTRACT
This paper proposes an extension of random field theory for modeling spatial variability of deterioration processes, the Karhunen-Loève expansion and a bi-normal model. The studied structure is discretized into several elements and system reliability is used to evaluate the probability of failure. Some considerations for optimal discretization will be also discussed in the paper. The proposal methodology will be applied to the reliability analysis of a RC bridge girder placed in a chloride-contaminated environment. The results of this study illustrate the importance of including spatial variability in the problem.

Keywords: system reliability, spatial variability,Karhunen-Loève, bi-normal, probability of failure, stochastic field.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn