Trần Thị Thanh Sang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20696 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Thanh Sang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  07/07/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: TESOL; Tại: Trường Đại học Reading
Dạy CN: tiếng Anh cơ bản, TOEIC, tiếng Anh chuyên ngành
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0931180189
Email: tranthithanhsang@gmail.com; tttsang@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 10/2009 đến 12/2012 giảng dạy tại trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, trong thời gian này còn tham gia giảng dạy tại Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin Học Đông Á, Trung Tâm Ngoại Ngữ trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng.

Từ 3/2012 giảng dạy tại trường Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp thúc đẩy động lực học tiếng Anh của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trần Thị Thanh Sang. Thành viên: Trần Thị Kim Dung. Mã số: 12345. Năm: 2014. (Sep 9 2014 6:41AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế hệ thống bài tập tiếng Anh theo hướng cá thể hóa. Chủ nhiệm: CN Trần Thị Kim Dung. Thành viên: Trần Thị Thanh SangĐỗ Anh Tuấn. Mã số: 12345. Năm: 2013. (Sep 9 2014 6:39AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bài học kinh nghiệm nhằm tăng năng suất lao động nông nghiệp tại vùng Bắc Tây Nguyên. Tác giả: Trần Thị Thanh Sang. Tạp chí Hội thảo. Số: 5. Trang: 115-125. Năm 2018. (Aug 8 2020 6:36AM)
[2]Bài báo: Phát triển kỳ thực tập nhận thức và kiến tập cho sinh viên Phân hiệu. Tác giả: Trần Thị Thanh Sang & Đỗ Anh Tuấn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tập san trường. Số: 12345. Trang: 10-15. Năm 2014. (Sep 9 2014 6:44AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh chuyên ngành
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 Sinh viên cao đẳng và đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Phân hiệu Kon Tum
[2]Tiếng Anh cơ bản
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 Sinh viên cao đẳng, đại học  Phân hiệu Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn