Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,534

 Nghiên cứu sử dụng vật liệu cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong xây dựng đường cho khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Khoa, Lê Trung Tuyến
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng; Số: 11(96)/;Từ->đến trang: 178-182;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu cấp phối đá dăm hiện đang sử dụng cho móng đường khu Vsip Quảng Ngãi có cự ly vận chuyển khá xa và trữ lượng cung cấp không ổn định nên giá thành tăng. Trong khi đó cấp phối thiên nhiên (CPTN) trong khu vực khá dồi dào, cự ly vận chuyển gần nhưng cường độ vật liệu này còn thấp. Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng của hỗn hợp cấp phối thiên nhiên tại địa phương gia cố xi măng nhằm thay thế cho vật liệu móng đường cấp phối đá dăm đang sử dụng. Thí nghiệm được thực hiện trên các mẫu chế bị theo phương pháp đầm nén tiêu chuẩn với các hàm lượng xi măng khác nhau. Dựa vào các kết quả thí nghiệm, xác định hàm lượng xi măng gia cố hợp lý sử dụng cho dự án.Ngoài ra nghiên cứu còn sử dụng loại phụ gia và hàm lượng phụ gia phù hợp để rút ngắn thời gian thi công. Việc thay thế vật liệu này sẽ đảm bảo chất lượng và giảm giá thành cho kết cấu mặt đường của khu vực.
ABSTRACT
Graded aggregate currently used for road foundations VSIP Quang Ngai area transport distance is quite far and reserves provide stability should not increase costs. Whereas natural aggregate in the area are plentiful and close transport distance but this material intensity is low. The paper presents some results of studies assessing the quality of the natural aggregates mixed locally reinforced cement to replace graded aggregate are used. The experiment was performed on samples prepared according to the method of compaction equipment standards with different cement content. Based on the experimental results, the determination of reasonable reinforced cement used for the project. Besides the paper using additives and additive content suitable to shorten the construction period. The substitution of materials will ensure quality and reduce costs for the region's roads.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn