Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,146

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải ba SV nghiên cứu khoa học. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Đại học Đà Nẵng 2006

 Kỹ thuật

 2006

 

 Đại học Đà Nẵng

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
[2] Giải ba giải thưởng Loa Thành

 Kỹ thuật

 2006

 51-2006/GTLT

 Hội Xây dựng Việt Nam

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn