Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,350

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần bột khoáng đến cường độ kéo uốn của bê tông nhựa nóng. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Đặng Trần Đăng Khoa. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 605. Trang: 89-91. Năm 2018. (Sep 12 2018 10:51AM)
[2]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐẦM NÉN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 605. Trang: 92-95. Năm 2018. (Sep 12 2018 10:54AM)
[3]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng. Tác giả: Trần Thị Thu ThảoKhoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. E-mail: tttthao@dut.udn.vnNguyễn Chiến ThắngKhoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: artistanguyen26@gmail.comNgô Đức NguyênKhoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: ngoducnguyen1993@gmail.com. Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững. Trang: 113-117. Năm 2016. (Mar 2 2017 7:18PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tính cố kết và đề xuất các phương trình tương quan xác định chỉ số Cc, Cs cho đất yếu tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến*; Trần Thị Thu Thảo. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 5(102).2016. Trang: 102. Năm 2016. (Jul 28 2016 3:37PM)
[5]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén và nhiệt độ đến chất lượng bê tông nhựa. Tác giả: Trần Thị Thu ThảoKhoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Việt Nam,E-mail: tttthao@dut.udn.vnNguyễn Ngọc PhúCông ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, Việt Nam, E-mail: velinhphong@gmail.comĐoàn Ngọc ChưởngSika Bình Dương, Việt Nam, E-mail: ngocchuongqb93@gmail.com. Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững. Trang: 101-112. Năm 2016. (Mar 2 2017 7:14PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng vật liệu cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong xây dựng đường cho khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Phạm Ngọc Khoa, Lê Trung Tuyến. Tạp chí Khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96)/. Trang: 178-182. Năm 2015. (Apr 13 2016 6:10PM)
[7]Tham luận: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN CẤP PHỐI HẠT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA HỖN HỢP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG. Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu, Trần Thanh Truyền. Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 86-91. Năm 2015. (Apr 13 2016 8:45PM)
[8]Bài báo: Ảnh hưởng của quá trình gia nhiệt đến trị số độ kéo dài của nhựa đường đặc. Tác giả: ThS Trần Thị Thu Thảo. tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: số 11(84).2014, quyển 1. Trang: 70-73. Năm 2014. (Mar 4 2015 9:14AM)
[9]Bài báo: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HỢP LÝ DẢI PHÂN CÁCH TRÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG PHỐ Ở ĐÔ THỊ LỚN VIỆT NAM. Tác giả: ThS Trần Thị Thu Thảo, TS Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 43. Trang: 58-70. Năm 2011.
(Apr 4 2014 2:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: THE EFFECTS OF HEATING OPERATION ON THE VALUE OF BITUMEN PENETRATION . Authors: Tran Thi Thu Thao, Nguyen Van Teron
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The 13th international Symposium on Advanced Technology (ISAT 13) - Engineering Innovation for Sustainable Future. Pages: 127-130. Year 2014. (Nov 25 2014 9:28AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn