Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,530

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khai thác và thí nghiệm đường
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa
[2]Xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
[3]Đồ án xây dựng mặt đường
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
[4]Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Bách Khoa
[5]Đồ án xây dựng nền đường
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa- Đại học Đà Nẵng
[6]Xây dựng mặt đường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên  Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn