Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,167

[1] Toyota Scholarship Program. Năm: 2004.
[2] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2010-2011 do hiệu trưởng tặng. Số: 315/2011. Năm: 2011.
[3] Giấy khen công đoàn trường đại học Bách Khoa năm 2013-2014. Năm: 2014.
[4] Giấy khen đạt thành tích xuất sắc năm học 2013-2014 do hiệu trưởng tặng. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2014-2015. Năm: 2015.
[6] Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: 09-QD/TVĐU. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn