Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,263

 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN CẤP PHỐI HẠT ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA HỖN HỢP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu, Trần Thanh Truyền
Nơi đăng: Hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững; Số: Kỷ niệm 40 năm thành lập trường Bách Khoa;Từ->đến trang: 86-91;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của thành phần cấp phối hạt đến chất lượng của vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng trong công tác xây dựng đường ô tô. Kết quả cho thấy thành phần cấp phối hạt ảnh hưởng rất nhiều tới cường độ chịu nén và cường độ chịu ép chẻ của hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Vì vậy cần nghiên cứu để tìm ra thành phần cấp phối hạt tốt nhất cho hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Từ đó giúp định hướng cho các nhà thiết kế, nhà thi công dễ dàng hơn trong việc thiết kế và đề xuất hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng có thành phần hạt đạt chất lượng tốt. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như giảm chi phí xây dựng cho loại mặt đường này
ABSTRACT
The paper presents some results of studies assessing the impact of the composition graded on the quality of cement treated aggregate bases reinforced in construction work roads. The results show that components graded lot to influence the compressive strength and splitting strength of cement treated aggregate bases. So research is needed to figure out the well graded for cement treated aggregate bases. From that help guide for designers, workmen easier in selecting and proposing cement treated aggregate bases good quality. To improve the quality and reduce the cost of construction for this type of road.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn