Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,406

 ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐẦM NÉN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 605;Từ->đến trang: 92-95;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của vật liệu cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD GCXM) trong công tác xây dựng đường ô tô. Kết quả cho thấy công đầm nén ảnh hưởng rất nhiều tới cường độ chịu nén và cường độ chịu ép chẻ của hỗn hợp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Vì vậy cần nghiên cứu để chỉ ra tầm quan trọng của công đầm nén cho mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Từ đó giúp định hướng cho các nhà thiết kế, nhà thi công dễ dàng hơn trong việc thiết kế và đề xuất công đầm nén cho mặt đường cấp phối đá dăm gia cố xi măng. Từ đó có những nhận định đánh giá ban đầu để tăng cường nâng cao công tác đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công. Nhằm nâng cao chất lượng cũng như tuổi thọ cho loại mặt đường này.
ABSTRACT
The paper presents some results of studies assessing the impact of the compaction the quality of cement treated aggregate bases reinforced in construction work roads. The results show that compaction lot to influence the compressive strength and splitting strength of cement treated aggregate bases. So we need to study to indicate the importance of compaction for cement treated aggregate bases. From that help guide for designers, workmen easier in selecting and proposing compaction for cement treated aggregate bases good quality. In order to having the very first look and introducing initial suggestions for quality control enhancement during road construction process. To improve the quality and the life for this type of road base.
[ 2018\2018m09d012_10_54_6605_Tap_chi_Xay_dung_Viet_Nam.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn