Trần Văn Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20546 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/09/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Mai xá-Gio Mai-Gio Linh- Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí, Sư phạm Tin; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Sư Phạm-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: LL&PPDHCNTT; Tại: ĐHBK Hà Nội
Dạy CN: Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Cử nhân ngôn ngữ Anh
Địa chỉ liên hệ: K142/39A Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02363733293; Mobile: 0914753469
Email: tvhung@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2011 dạy tai khoa Tin học Trường ĐHSPhạm- ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Vận dụng mô hình dạy học kết hợp (Blended learning) vào đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: ThS.Đặng Hùng Vỹ. Mã số: B2017-DN03-10. Năm: 2019. (Apr 17 2020 11:22AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình. Chủ nhiệm: Thành viên. Mã số: T2016-03-16. Năm: 2016. (Apr 17 2020 11:16AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình sử dụng các phần mầm hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học một số chủ đề môn Toán tại trường THPT. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: T2015. Năm: 2015. (Apr 17 2020 11:19AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên Tiểu học và giáo viên mầm non. Chủ nhiệm: Thành viên. Mã số: T2014-03-41. Năm: 2014. (Apr 17 2020 11:17AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dưng hệ thống bài giảng thực hành tin học đại cương dành cho khối không chuyên theo chuẩn scorm tích hợp lên. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: T2013-03-08. Năm: 2013. (Apr 17 2020 11:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế và xây dựng sách điện tử tương tác áp dụng thử nghiệm dạy học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cấp trung học phổ thông. Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà. Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: Số: 34(03).2019. Trang: Trang: 73. Năm 2019. (Apr 17 2020 11:26AM)
[2]Bài báo: Mô hình Blended learning. Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo nghề đáp ứng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Trần Văn Hưng. Kĩ yếu hội thảo quốc tế - Học viện giáo dục. Số: Số 1. Trang: Trang: 405-414. Năm 2018. (Apr 17 2020 11:31AM)
[3]Bài báo: Thiết kế các khóa học kết hợp dựa vào PCHT trong dạy học cho SV ở trường đại học. Tác giả: Trần Văn Hưng. TC Thiết bị giáo dục. Số: Số 9. Trang: 1-8. Năm 2018. (Apr 17 2020 11:33AM)
[4]Bài báo: Mô hình dạy học kết hợp. giải pháp đào tạo sinh viên ở trường đại học đáp ứng bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tác giả: Trần Văn Hưng. KY HTKH cấp Quốc tế -Học viện giáo dục. Số: Số 1. Trang: Trang: 617-623. Năm 2018. (Apr 17 2020 11:29AM)
[5]Bài báo: Quy trình dạy học kết hợp dựa vào phong cách học tập trong đào tạo sinh viên bậc đại học. Tác giả: Trần Văn Hưng. TC khoa học giáo dục. Số: 6. Trang: 1-8. Năm 2018. (Apr 17 2020 11:35AM)
[6]Bài báo: Phát triển năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua đổi mới phương pháp dạy học. Tác giả: Trần Văn Hưng. Journal of science of Hune. Số: 11. Trang: Trang: 46-56. Năm 2016. (Apr 17 2020 11:37AM)
[7]Bài báo: Đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho giáo viên thông qua mô hình blended learning (b-leanrning). Tác giả: Trần Văn Hưng. KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Số: 1. Trang: Trang: 280-289. Năm 2016. (Apr 17 2020 11:42AM)
[8]Bài báo: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ. KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ. Số: 1. Trang: 1-10. Năm 2016. (Apr 17 2020 11:38AM)
[9]Bài báo: Phát triển năng lực tự học cho sinh viên ngành cntt trong môi trường b-learning thông qua học phần đồ họa máy tính. Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy. HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016. Số: 1. Trang: Trang: 213-225. Năm 2016. (Apr 17 2020 11:40AM)
[10]Bài báo: Mô hình blended learning và ứng dụng dạy học thực hành cho SV kĩ thuật. Tác giả: Trần Văn Hưng, Ngô Tứ Thành. KY Hội thảo quốc tế. Số: 1. Trang: Trang: 238-247. Năm 2016. (Apr 17 2020 11:59AM)
[11]Bài báo: Nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên thông qua việc tổ chức dạy học theo nhóm dựa trên thuật toán tô màu. Tác giả: Trần Văn Hưng, Phạm Anh Phương. HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015. Số: Số: ISBN 9786048013103. Trang: Trang: 271-281. Năm 2015. (Apr 17 2020 11:46AM)
[12]Bài báo: Huấn luyện lập trình nhóm theo tiếp cận cdio. Tác giả: Phạm Anh Phương, Trần Văn Hưng. KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Số: 1. Trang: Trang: 895-903. Năm 2015. (Apr 17 2020 11:44AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities. Authors: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Tứ Thành, Đỗ Thế Hưng. Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA. No: Số: D/2017/12.293/19; ISBN 9789057285509. Pages: Trang: 744-760. Year 2017. (Apr 17 2020 11:48AM)
[2]Article: The application of flipped classroom to the process of teaching students at university. Authors: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy, Ngô Tứ Thành, Đỗ Thế Hưng, Nguyễn Thị Hương Giang. Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA. No: Số: D/2017/12.293/19; ISBN 9789057285509. Pages: 734-743. Year 2017. (Apr 17 2020 11:53AM)
[3]Article: The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam. Authors: Tran Van Hung, PhD student Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam Mohan Yellishetty, Monash University, Melbourne, Australia Ngo Tu Thanh, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam Arun Patil, Deakin University, Geelong, Australia Le Thanh Huy, University of Education – The University of Danang, Danang, Vietnam . International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE). No: Volume 6, Issue 1. Pages: Trang: 40-52. Year 2017. (Apr 17 2020 11:57AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2014. Năm: 2014.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2015. Năm: 2015.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2016. Năm: 2016.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018. Năm: 2018.
[6] Công đoàn viên xuất sắc. Năm: 2019.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình C/C++
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 SV,SP Tin, CNTT  ĐHSP
[2]Lập trình Python
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 SV SP Tin học, CNTT  ĐHSP
[3]Kiểm tra đánh giá trong giáo dục
Ngành: Tin học
 2015 SV Ngành SP  Trường ĐHSP-ĐHĐN
[4]Đồ họa máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 SV ngành CNTT  Trường ĐHSP-ĐHĐN
[5]Ứng dụng CNTT trong dạy học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 SV các ngành SP  Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng
[6]Phương pháp dạy học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 SV ngành SP  Trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng
[7]Lí thuyết tính toán
Ngành: Công nghệ thông tin
 2011 SV ngành CNTT  Trường ĐHSP-ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn