Trần Văn Hưng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,739,385

 
Mục này được 8882 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Hưng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/09/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Mai xá-Gio Mai-Gio Linh- Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ khí, Sư phạm Tin; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Sư Phạm-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tin học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: K142/39A Điện Biên Phủ
Điện thoại: 02363733293; Mobile: 0914753469
Email: tranhungspt@gmail.com; tvhung@ued.udn.vn; tvhung2019@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2011 dạy tai khoa Tin học Trường ĐHSPhạm- ĐH Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn