Trần Văn Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20990 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/1980
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán Xuân Trường- Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân sư phạm Toán; Tại: Đại học Quy Nhơn
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Toán tối ưu; Tại: The University of Évora
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, Thanh phố Kon Tum
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2004-2006 Công tác tại khoa Tin- Đại học Quy Nhơn. Năm 2006 -2010 công tác tại Khoa Toán -Đại học Quy Nhơn. Năm 2010 đến nay chuyển về công tác tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Từ 23-06-2014 đến nay: Nghiên cứu sinh Toán tại trường đại học Évora, Bồ Đào Nha

Conferences

1. The Second International Conference on Abstract and Analysis and Summer School, Quynhon, Vietnam, 2006
2. The International Conference on optimality and applications, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2008
3. workshop on Optimization and scientific computer eighth, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2010.
4. International workshop on applying cdio initiative for curriculum development intensive course on supporting innovative learning (with support of north-south-south, Cimo, Finland), Danang, 22-24 april, 2013
5. The 3rd International Conference On Applied Algebra (ICAA’2015), Algeria
April 28-30, 2015
Talk: On homogeneous and singular flexible systems of linear equations.
6. International meeting of AMS-EMS-PMS, Porto, Portugal, June 10-13, 2015.
Talk: On homogeneous and singular flexible systems of linear equations.
7. 28th European conference on Operation research
Talk: Optimization with flexible constraints and objectives.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Toán ở Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum. Chủ nhiệm: Trần Văn Nam. Mã số: 03-NCKH. Năm: 2012. (Jan 11 2013 11:31AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Về một số tính chất của toán tử đơn điệu cực đại và ứng dụng. Chủ nhiệm: Lê Thị Nguyệt. Mã số: T03NCKh. Năm: 2010. (Jan 11 2013 11:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: A parameter method for solving linear systemswith uncertainties. Authors: Imme van den Berg, Tran Van Nam. Workshop on Graph Theory, Combinatorics and Optimization (Aveiro, Portugal). Pages: 24. Year 2018. (Dec 25 2017 8:10AM)
[2]Presentations: Optimization with flexible objective. Authors: Trần Văn Nam, Imme van den Berg. International workshop: Variational analysis and Optimization theory, institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam. Pages: 27. Year 2017. (Dec 25 2017 7:29AM)
[3]Presentations: On external sequences of nonstandard analysis. Authors: Imme van den Berg, Tran van Nam, Bruno Dinis. Science Faculty, University of Lisboa. Pages: 25. Year 2017. (Dec 25 2017 8:34AM)
[4]Presentations: Optimization with uncertainty. Authors: Tran Van Nam. Seminar, University of Evora, Portugal. Pages: 28. Year 2017. (Dec 25 2017 8:41AM)
[5]Presentations: On systems of linear equations with uncertainties. Authors: Tran Van Nam. Meeting, Evora, Portugal. Pages: 23. Year 2017. (Dec 25 2017 7:51AM)
[6]Presentations: Optimization with flexible constraints and objectives. Authors: Trần Văn Nam. 28th European conference on Operation research, Poland. Pages: 30. Year 2016. (Dec 25 2017 7:37AM)
[7]Presentations: On homogeneous and singular flexible systems of linear equations. Authors: Trần Văn Nam. International meeting of AMS-EMS-PMS, Porto, Portugal. Pages: 30. Year 2015. (Dec 25 2017 7:34AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quy hoạch tuyến tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chính quy+ vừa học vừa làm  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum
[2]Lý thuyết xác suất thống ke
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại hoc
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[3]Giải tích
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[4]Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Sinh viên chính quy và không chính quy bậc đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Phân hiệu đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
[5]Toán cao cấp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 sinh viên chính quy và không chính quy
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
  
 Thông tin khác
  

Các hội thảo, hội nghị đã tham dự

 

 

 

 

 

 

 

1. The Second International Conference on Abstract and Analysis and Summer School, Quynhon, Vietnam,  2006

2. The International Conference on optimality and applications, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2008       

▪  3. workshop on Optimization and scientific computer eighth, the Institute of mathematics, Hanoi, Vietnam, 2010.

4. International workshop on applying cdio initiative for curriculum development intensive course on supporting innovative learning, Danang 22-24 april, 2013

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
viagra coupon click free discount prescription card
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn