Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,863

 Một phương pháp nghiên cứu sự phân bố độ mặn trên Sông Hương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần văn Quang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội nghị cơ học thủy khí và phòng chống thiên tai
marriage affairs open i want an affair
; Số: 7/1999;Từ->đến trang: 167-171;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn