Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,525

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Dương Quang Chánh
Đề tài: Áp dụng mô hình MIKE trong mô phỏng chất lượng nước vùng hạ lưu Vu Gia – Hàn, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[2]Nguyễn Đình Chương
Đề tài: Ứng dụng mô hình đất ướt kiểm soát chất lượng nước hồ Bàu Tràm tp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[3]Hồ Hồng Quyên
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Xaixomphong Sonechay
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn tại thành phố Khayson Phomvihane giai đoạn 2015-2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Huỳnh Thị yên
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nước thải khu công nghiệp Bắc Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Nguyễn Hoàng Dung
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng quản lý nước thải công nghiệp tại thành phố Đà nẵng và đề xuất giải pháp kiểm soát

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[7]Phạm Văn Thọ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm tách dầu mỡ và chất rắn lơ lửng trong nước thải chế biến thủy sản KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang bằng phương pháp tuyển nổi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2014

[8]Kiều Thị Kính
Đề tài: Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình quản lý chất lượng nguồn nước tại khu vực âu thuyền Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Trịnh Thị Bích Hà
Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất phương án tăng pH trong nước thải chế biến cao su bằng đá vôi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[10]Nguyễn Duy
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng hệ thống Hydrid sử dụng màng lọc MBR xử lý nước thải sinh hoạt tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[11]Văn Ngọc Phú
Đề tài: Xử lý Amoni trong nước thải sau hầm biogas nghành chăn nuôi gia súc bằng rong mái chèo

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[12]Trần Xuân Vũ
Đề tài: Quản lý môi trường lưu vực sông Cu Đê – TP Đà Nẵng bằng mô hình chất lượng nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[13]Nguyễn Văn Lợi
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Hybrid (Lọc sinh học–Aerotank) trong xử lý nước thải thuỷ sản tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[14]Phan Thị Kim Thủy
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[15]Huỳnh Minh Hiền
Đề tài: Nghiên cứu khả năng thu hồi nguồn năng lượng khí sinh học từ quá trình xử lý nước thải chế biến mủ cao su thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[16]Phạm Đình Long
Đề tài: Tiềm năng thu hồi, sử dụng khí sinh học theo cơ chế phát triển sạch (CDM) – nghiên cứu áp dụng cho các nhà máy chế biến tinh bột sắn khu vực miền trung.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[17]Trần Văn Tuân
Đề tài: Hiện trạng quản lý nước thải tại các nhà máy tuyển luyện vàng – Nghiên cứu, đề xuất cho nhà máy ĐakSa, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[18]Hoàng Hải Thọ
Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải quy mô cụm dân cư bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo lai hợp (Hybrid constructed wetland).

 Thạc sĩ

 Viện Tài Nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 2009

 2010

[19]Trần Mạnh Cường
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng Ozon xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[20]Nguyễn Kim Hà
Đề tài: Nghiên cứu xác định hàm lượng các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp tại công ty Dệt May 29/3 thành phố Đà Nẵng để từ đó xây dựng quy trình đánh giá và kiểm soát ô nhiễm.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn