Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 84. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 27. Năm 2020. (Mar 3 2020 4:48PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20. Năm 2019. (Aug 13 2019 2:00PM)
[4]Bài báo: Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[6]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[7]Bài báo: Đánh giá nguồn thải và nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi gia súc. Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 56. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[8]Bài báo: Quản lý nước thải khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng: hiện trạng và trở ngại. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Trịnh Vũ Long; ThS. Hoàng Ngọc Ân; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 73. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản. Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang*, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44-49. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[10]Bài báo: Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hà Quân, Võ Đình Pho, Phan Thị Kim Thủy, Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 75. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; PGS.TS. Trần Văn Quang*; Đặng Thị Đoan*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 14. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng công nghệ lọc sinh học xử lý nước thải đô thị: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần văn Quang, Yanase Tetsuya. Tạp chí Bộ xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5-2014. Trang: 83-85. Năm 2014.
(Apr 4 2015 10:15PM)
[13]Bài báo: Xử lý kỵ khí nước thải chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas: kết quả thực nghiệm tại nhà máy chế biến cao su Hiệp Đức, Công ty cao su Quảng Nam. Tác giả: TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 117. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: Thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang;Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 39. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[16]Bài báo: Research on tertiary treatment for rubber processing wastewater by constructed wetlands. Tác giả: Trần Văn Quang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và công nghệ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 52(3A)(2014). Trang: 53-59. Năm 2014.
(Apr 4 2015 10:27PM)
[17]Bài báo: Hồ đô thị thành phố Đà Nẵng: Hiện trạng và biện pháp bảo vệ bằng công trình đất ướt lai hợp. Tác giả: Trần Văn Quang, Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (62). Trang: 107-112. Năm 2013. (Apr 4 2015 10:40PM)
[18]Bài báo: Effects of septic tank management on septage composition: case study in Da Nang, Vietnam. Tác giả: Pham Nguyet Anh, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Tran Van Quang, Hoang Hai, Shuhei Tanaka, Chinagarn Kunacheva. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 50(1C)(2012) -ISSN: 0866-708X. Trang: 138-144. Năm 2012. (Apr 5 2015 10:13PM)
[19]Bài báo: Hiện trạng xử lý nước thải đô thị tại thành phố Đà Nẵng và cơ sở lựa chọn công nghệ áp dụng trong tương lai. Tác giả: Trần văn Quang, Hidenari Yasui. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 162-167. Năm 2012.
(Apr 5 2015 10:07PM)
[20]Bài báo: Potential of recovery the renewable energy from wastewater of natural rubber processing industry. Tác giả: Tran Van Quang, Nguyen Duong Quang Chanh, Dương Gia Duc, Le Hoang Son, Huynh Minh Hien
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 50(1C)(2012) -ISSN: 0866-708X. Trang: 281-287. Năm 2012.
(Apr 5 2015 10:10PM)
[21]Bài báo: Kiểm soát sự phú dưỡng nguồn nước bằng đất ướt nhân tạo- Nghiên cứu thực nghiệm tại Hồ Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Văn Quang- Nguyễn Dương Quang Chánh-Hoàng Hải Thọ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(45).2011. Trang: 19-28. Năm 2011.
(Oct 24 2011 8:58AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn phá hủy của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Truong Hoai Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 6(29). Trang: 1-7. Năm 2008.
(Apr 5 2015 10:32PM)
[23]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu Biogas-Dầu mỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Văn Quang, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Apr 5 2015 10:42PM)
[24]Bài báo: Áp dụng công nghệ sinh thái xử lý nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải. Tác giả: Trần Văn Quang-Phan Thị Kim Thủy. Kỷ yếu hội thảo: Các trường Đại học kỹ thuật với nhiệm vụ bảo vệ Môi trường và phát triển bền vững
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 170-175. Năm 2006.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[25]Tham luận: A study on increasing the stabilization of the wastewater treatment from fish and seafood processing. Tác giả: Trần Văn Quang. VietNam - Korea workshop on Environmental Technology in water pollution prevention
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 141-146. Năm 2004.
(Apr 4 2015 10:08PM)
[26]Tham luận: Nghiên cứu nâng cao tính ổn định hệ thống xử lý nước thải từ quá trình chế biến thủy hải sản. Tác giả: Trần Văn Quang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu hội thảo: Vietnam-Korea workshop on environmental technology in water prevention
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 141-146. Năm 2004.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[27]Tham luận: Mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong dòng chảy vùng cửa sông. Tác giả: Trần Văn Quang. Hội thảo" Nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ môi trường phục vụ đào tạo và bảo vệ môi trường công nghiệp trong các trường đại học. Trang: 286-293. Năm 2003. (Apr 4 2015 10:00PM)
[28]Bài báo: Sự lan truyền các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong dòng chảy sông Hương. Tác giả: Trần Văn Quang-Trần Hiếu Nhuệ. Tạp chí Xây dựng-Bộ Xây Dựng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 12. Trang: 27-29. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:44PM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu sự phân tán, chuyển hóa các chất hữu cơ trong dòng chảy vùng cửa sông. Tác giả: Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Các trường Đại học Kỹ Thuật. Số: 42+43. Trang: 158-160. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:44PM)
[30]Tham luận: Một phương pháp nghiên cứu sự phân bố độ mặn trên Sông Hương. Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần văn Quang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Hội nghị cơ học thủy khí và phòng chống thiên tai
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 167-171. Năm 1999.
(Apr 4 2015 10:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Environmental information and propensity to help developing countries: an experimental survey of citizens in kitakyushu. Authors: Takaaki kato, Eri Himeshima, Hoang Hai, Tran Van Quang, Hidenori Nakamura. Sustain. Environ. Res.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 24(3). Pages: 161-171. Year 2014.
(Apr 4 2015 10:33PM)
[2]Presentations: Increasing flood and environmental degradation risks in Da Nang, Viet Nam. Authors: Tran Van Quang. International Symposium - Impact of increasing flood risk on food and Health security in Southeast Asia. Pages: 61-70. Year 2012. (Apr 5 2015 9:49PM)
[3]Article: Food residue recycling by swine breeders in a developing economy: A case study in DaNang, VietNam. Authors: Takaaki Kato, Pham Thi Xuan Dung, Hoang Hai, Yonghai Xue, Tran Van Quang
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Journal homepage:www.elsevier.com/locate/wasman
marriage affairs open i want an affair
. No: 32(2012). Pages: 2431-2438. Year 2012.
(Apr 4 2015 10:21PM)
[4]Presentations: Pollution of groundwater source in Danang city: Current status and suggested methods for improvement. Authors: Tran Van Quang, Phan Thi Kim Thuy, Hoang Ngoc An, Nguyen Duong Quang Chanh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceeding of Community forum 2012 Impact of Icreasing flood risk on food & Heath security in Southeast Asia Sept. Development Academy of the Philippine, Tagatay city, Philipphine. Pages: 227-236. Year 2012. (Apr 5 2015 9:59PM)
[5]Article: Restoration water quality of urban lake by Eco-Technology solution.
.
Authors: Trần Văn Quang- Miki Yoshizumi
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 4(45). Pages: 113-121. Year 2011.
(Oct 24 2011 9:01AM)
[6]Presentations: Urine use in agriculture in Danang city. Authors: Riota Adachi, Hidenori Harada, Shigeo Fujii, Hoang Hai, Tran Van Quang. GSGES Asia Platform Annual Report 2010 Kyoto Uninversity , Japan. Pages: 120-123. Year 2010. (Apr 5 2015 10:24PM)
[7]Article: Developing network in communities though evironmental education: A case study in Danang City, Vietnam. Authors: Noriko Nakamura, Hoang Hai, Tran Van Quang, Kei Mizuno, MiKi Yoshizumi, Izuru Saizen, Shintaro Kobayashi
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. GSGES Asia Platform Annual Report 2010 Kyoto Uninversity , Japan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 1(2010). Pages: 188-191. Year 2010.
(Apr 5 2015 10:28PM)
[8]Article: Application of Eco-Technology combined with community activities in the reduction of water pollution. Experimental project at Damrong lake, Thuan phuoc ward, Danang City, Vietnam. Authors: Tran Van Quang - Miki Yoshizumi - Hoang Hai.. GSGES Asia Platform 2008
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 1. Pages: 44-49. Year 2010.
(Oct 24 2011 11:23AM)
[9]Presentations: Urban risk and Danang environment City. Authors: Tran Van Quang
marriage affairs open i want an affair
. Proceeding of The fourth international Conference ACT AHEAD Disaster risk reduction, Investment for a safer future 23-25, Feb.2009. New Delhi, India
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Pages: 26-27. Year 2009.
(Apr 5 2015 10:38PM)
[10]Presentations: Application of Eco-technology combined with community activities in the reduction of water pollution. experimental project at Damrong lake, Thuanphuoc ward, Danang city. Authors: Tran Van Quang, Hoang Hai, MiKi Yoshizumi
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. GSGES Asia Platform: Education and reseach cooperation and disaster management for human security in Asia. Annual report GSGES Kyoto Uninversity , Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 44-49. Year 2008.
(Apr 5 2015 10:21PM)
[11]Article: Application of Eco-Technology in reducing water pollution. Experimental project at Damrong lake, Thuan phuoc ward, Danang City, Vietnam. Authors: Tran Van Quang.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. GSGES Asia Platform
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 94-98. Year 2007.
(Oct 24 2011 11:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn