Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,063

 Application of Eco-technology combined with community activities in the reduction of water pollution. experimental project at Damrong lake, Thuanphuoc ward, Danang city
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Van Quang, Hoang Hai, MiKi Yoshizumi
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: GSGES Asia Platform: Education and reseach cooperation and disaster management for human security in Asia. Annual report GSGES Kyoto Uninversity , Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1(2008);Từ->đến trang: 44-49;Năm: 2008
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn