Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,687

 Kiểm soát sự phú dưỡng nguồn nước bằng đất ướt nhân tạo- Nghiên cứu thực nghiệm tại Hồ Công viên 29/3 thành phố Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Quang- Nguyễn Dương Quang Chánh-Hoàng Hải Thọ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4(45).2011;Từ->đến trang: 19-28;Năm: 2011
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn