Trần Văn Tâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,828,742

 
Mục này được 28004 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Văn Tâm
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/07/1974
Nơi sinh: Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Mỹ thuật; Tại: Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Kiến trúc; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình; Tại: Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh
Dạy CN: Vẽ mỹ thuật, Điêu khắc, Lịch sử nghệ thuật
Lĩnh vực NC: Hội họa
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 25 Lương Khánh Thiện
Điện thoại: 842740; Mobile: 0914040141
Email: tamhs74@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Từ 2001 đến 4/2012, giảng dạy tại Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

4/2012 đến nay, giảng dạy tại Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu trang trí vòm cuốn kiến trúc đền tháp Champa ở Thánh địa Mỹ Sơn - Ứng dụng vào công trình kiến trúc hiện nay. Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Tâm. Mã số: T2013-02-87. Năm: 2013. (Apr 22 2016 3:35PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát huy vai trò của người thầy trong đào tạo Kiến trúc sư. Tác giả: Phan Bảo An; Nguyễn Xuân Trung; Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 280. Trang: 87-89. Năm 2018. (Nov 15 2019 10:41AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mỹ thuật truyền thống Việt Nam vào thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại. Tác giả: Lê Minh Sơn, Trần văn Tâm, Trương Phan Thiên An. Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN: 1859-1531. Trang: 79-84. Năm 2017. (Nov 14 2019 4:03PM)
[3]Bài báo: Ý nghĩa biểu tượng trên vòm cuốn của kiến trúc đền tháp Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm; Phan Bảo An. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 265. Trang: 76-79. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:15AM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu khai thác du lịch và phát triển Quận Sơn Trà theo định hướng Bền vững. Tác giả: Phan Bảo An, Nguyễn Xuân Trung, Lê Phước Cường, Trần Văn Tâm. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Trang: 182-187. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:20AM)
[5]Bài báo: Văn hóa Việt Nam với kiến trúc nhà ở. Tác giả: Phan Bảo An; Nguyễn Xuân Trung; Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 267. Trang: 16-19. Năm 2017. (Nov 15 2019 10:22AM)
[6]Bài báo: Những yếu tố cơ bản để Mỹ Sơn trở thành Thánh địa của Vương quốc Champa. Tác giả: Trần Văn Tâm. Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Số: 257. Trang: 76-78. Năm 2016. (Nov 15 2019 10:11AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vẽ Mỹ thuật 1,2,3,4; Lịch sử nghệ thuật; Đồ án trang trí kiến trúc, Chuyên đề trang trí
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn