Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Minh Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển động chạy dao đến lực cắt khi gia công trên máy phay CNC

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

[2]Đào Minh Đức
Đề tài:

Nghiên cứu đáp ứng của cơ cấu tập phục hồi chức năng chi dưới

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[3]Từ năm 1999 đến nay hướng dẫn 64 luận văn thac sỹ
Đề tài: Thuộc các lĩnh vực về Công nghệ CNC/CAD/CAM; PLC; Điều khiển thủy lực và khí nén; robot, Động lực học hệ thống

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2017

[4]Lưu Đức Bình
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chi tiết gia công bằng tia lửa điện
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn