Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,291

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống Cơ điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Đại học ngành Cơ điện tử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 trường Đại học Bách khoa
[2]Điều khiển tự động thủy lực
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Thạc sỹ ngành Công nghệ chế tạo máy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa
[3]Điều khiển tự động hiện đại
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Thạc sỹ ngành Công nghệ Chế tạo máy  Trường Đại học Bách khoa
[4]Điều khiển thủy khí và lập trình PLC
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Đại học, thạc sỹ ngành Chế tạo máy và ngành Cơ điện tử  Trường Đại học Bách khoa
[5]Kỹ thuật điều khiển tự đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1989 Đại học, ngành Chế tạo máy và ngành Cơ điện tử
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa
[6]Truyền động thủy lực và khí nén
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1983 Đại học ngành Chế tạo máy, Cơ điện tử, sản xuất tự động
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 trường Đại học Bách khoa
[7]Máy công cụ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 Đại học, ngành Chế tạo máy
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn