Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,645,069

 Điều khiển hệ thống chỉnh lưu cầu 3 pha Thyristor–Động cơ điện một chiều có thông số thay đổi ứng dụng logic mờ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Khánh Thoại
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 11(132).2018;Từ->đến trang: 79-83;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, động cơ điện một chiều vẫn đang được ứng dụng rất phổ biến trong các lĩnh vực kinh tế và khoa học kĩ thuật như ở các nhà máy cán thép, tàu điện ngầm, các cánh tay robot... Để thực hiện các nhiệm vụ trong công nghiệp, trong các dây chuyền sản xuất, yêu cầu tốc độ của động cơ điện một chiều phải ổn định và đòi hỏi độ chính xác cao. Đối với động cơ điện một chiều, các thông số thường bị thay đổi nên việc sử dụng các bộ điều khiển kinh điển gặp nhiều hạn chế làm ảnh hưởng chất lượng điều chỉnh. Bài báo đưa ra kết quả mô phỏng điều khiển hệ thống truyền động chỉnh lưu cầu ba pha Thyristor – Động cơ điện một chiều theo giải thuật mờ nhằm ổn định tốc độ của động cơ điện một chiều khi thông số của hệ thống thay đổi.
ABSTRACT
Currently, DC motors are still widely used in the fields of economy and science such as steel rolling mills, subways, robotic arms. In the production line, the speed of DC motors must be stable and highly precise. For DC motors, the parameters are often altered, so the use of PID controllers is limited to compromising tuning quality. The paper presents simulation results of the Three -phase Thyristor Bridge Rectifier - DC motors Control System in a fuzzy algorithm to stabilize the speed of DC motors when the system parameters change. The simulation results obtained from Matlab/Simulink and SimPowerSystems library prove the advantages of the used method over traditional approaches.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn